Relacja

Kongresu Energetyki Jądrowej

Relacja z I Kongresu Energetyki Jądrowej
„Jak stać się liderem rozwoju energetyki jądrowej w regionie”
12-13.09.2023 r. AGH w Krakowie

Organizatorzy

Organizator:
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Współorganizator:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Partnerzy i Patroni Kongresu

Patron Honorowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Państwowa Agencja Atomistyki
The European Nuclear Society (ENS)
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Dozoru Technicznego

Partner Strategiczny

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o. o.

Partner Główny

Accenture
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
BECHTEL - Global Engineering, Construction & Project Management
Budimex
EDF
Deloitte
GE Hitachi Nuclear Energy
Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (KHNP)
Westinghouse Electric Company LLC

Partner Merytoryczny

Ecol
Cohesive Solutions
Energopoprojekt Katowice S.A
JDP Kancelaria
Sieć Badawcza Łukasiewicz
NCBR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Wolf Theiss

Partner Kongresu

Bank Gospodarstwa Krajowego
EGIS Poland
Mostostal Kraków S.A.
Polimer - Engineering. Manufacturing. Testing. - Cooperation and support
Grupa Powen-Wafapomp SA

Patron Medialny

Centrum Informacji o Rynku Energii cire.pl
Portal Informacyjny Biznes Alert
Portal o energetyce Energetyka24.com
Wortal energetyczny Nowa Energia
Kierunek Energetyka
Portal Wysokie Napięcie

Relacja

W dniach 12-13 września 2023 r. na wydziale informatyki AGH w Krakowie odbył się I Kongres Energetyki Jądrowej pod hasłem „Jak stać się liderem rozwoju energetyki jądrowej w regionie”.

Kongres był miejscem do dialogu dla ministrów, decydentów, inwestorów, wyższych urzędników i ekspertów branżowych, ośrodków szkolnictwa wyższego i zawodowego dostawców technologii a przede wszystkim polskiego przemysłu.

Uroczystego otwarcia dokonał Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podkreślając ważność projektów budowy bloków elektrowni jądrowych w procesie transformacji polskiej energetyki i bezpieczeństwa energetycznego.


Wypełnioną po brzegi salę przywitał również Krzysztof Mech Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


W słowie wstępnym Dyrektor Generalny IGEOS Bogdan Pilch podkreślił, iż współpraca przy wypełnianiu założeń PPEJ powinna opierać się na zasadzie win-win i być przygotowana tak, aby zapewnić jak największy udział local contentu , bliski zakładanej liczbie 40% na całości projektu.


W imieniu Gospodarzy, Uczelni AGH, uczestników powitała Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw Monika Motak.


Prezentację wprowadzającą pod tytułem „Czy otoczenie polityczno-biznesowe na świecie, w Europie i w Polsce sprzyja rozwojowi energii atomowej w Europie?” wygłosił Partner w firmie Wolf Theiss Igor Muszyński, który skupił się na aktach nakreślających ramy prawne dla elektrowni atomowych.


Pierwszy panel pt Otoczenie i wyzwania – atom szansą dla polskiej transformacji sektora elektroenergetycznego? Sektor przemysłu jądrowego motorem wzrostu gospodarczego poprowadził  Konrad Świrski Sekretarz Zarządu IGEOS

Uczestniczyli w nim:

 • Przemysław Drapała – Radca prawny, Partner zarządzający, Kancelaria JDP
 • Iwona Koltsov – Dyrektor Centrum Badawczego Technologii Wodorowych, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 • Paweł Łączkowski – Radca prawny, Partner Associate, Deloitte Legal
 • Robert Paprocki – Pełnomocnik Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ds. Integracji Elektrowni Jądrowych z KSE
 • Paweł Pytlarczyk – Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Paweł Smoliński – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego

Dynamicznie poprowadzona dyskusja odpowiedziała m.in. na pytania jak paneliści widzą terminowość realizacji projektów jądrowych i udział zaangażowania polskich firm.


Drugi panel odbył się pod przewodnictwem Dominiki Taranko – Dyrektorki Forum Energii i Klimatu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Uczestnikami byli:

 • Mike Crawforth – Business Development Manager, Rolls-Royce SMR
 • Antoine Guelfi – Export Services Director, EDF – New Nuclear Projects and Engineering
 • Joseph B. Klecha –Chief Nuclear Officer, Cohesive Group
 • Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Electric Poland
 • Dagmara Peret – Vice President, Country Executive, GE Hitachi Nuclear Energy, Part of GE Vernova
 • Seungchan Yi – General Manager, Korea Hydro & Nuclear Power
 • Terry Maxey – Dyrektor Zarządzający ds. Usług Publicznych i Lider Globalnej Praktyki Energetycznej, Accenture

Paneliści prezentowali status i perspektywę ze strony dostawców technologii. Głównym nurtem panelu było nakreślenie dróg rozwój energetyki jądrowej w Polsce zarówno tej wielkoskalowej (Westinghouse, EDF, KHNP) jaki i SMRów (RR, EDF, GE Hitachi Nuclear Energy)


Drugą prezentację o tematyce prawnej wygłosił Prof. Przemysław Drapała – Radca prawny, Partner zarządzający w Kancelaria JDP.

Swoje wystąpienie skupił na wyzwaniach prawnych jakie będą stały przed wykonawcami uczestniczącymi w realizacji projektów energetyki jądrowej a w szczególności w nowym obszarze wyzwań prawnych biorąc pod uwagę że prawdopodobnie inwestycja zostanie wyjętą spod reguł Prawa zamówień publicznych.


O tym jak wykorzystać doświadczenia z europejskich projektów na potrzeby polskich inwestycji mówili dwaj senior menadżerowie z zespołu strategii energetycznych w czeskim oddziale DeloitteMiroslav Lopour oraz Michal Zeman, którzy m.in. wskazali, iż jednym z największych problemów sektora jest starzejąca się kadra i rosnąca popularność zawodów na rynkach OZE i elektromobilności.


Ostatni panel dnia pierwszego Kongresu poprowadził Rafał Zasuń -Redaktor Naczelny WysokieNapięcie.pl, który omówił wraz z polskimi wykonawcami – liderami w zakresie energetyki jądrowej na rodzimym rynku – jak skutecznie włączyć się w prace dla sektora przemysłu jądrowego.

Uczestnikami panelu byli Prezesi firm członkowskich IGEOS:

 • Wojciech Majka – Prezes Zarządu, Ecol
 • Małgorzata Niziurska – Z-ca Dyrektora ds. Badań i Komercjalizacji, Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Grzegorz Pakuła –Pełnomocnik Zarządu ds. Programu Jądrowego, Grupa Powen-Wafapomp
 • Olgierd Sikora – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Rynku, Energoprojekt Katowice
 • Paweł Śmigla – Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Handlowego, Mostostal Kraków S.A.
 • Piotr Weryński Właściciel, Monta Materials Handling

Zapraszamy do autorskiego artykułu podsumowującego Panel i Kongres na portalu WysokieNapiecie.pl
https://wysokienapiecie.pl/92047-czy-polscy-przedsiebiorcy-uwierza-w-jadrowe-plany-rzadu/


Dzień 2. Kongresu rozpoczął się od wystąpienia Radcy Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Andrzeja Sidło, który skupił uwagę uczestników na działaniach rządu dotyczących wsparcia polskiego przemysłu.

Radca wskazał na co mogą liczyć polscy przedsiębiorcy w związku z rozwojem sektora energetyki jądrowej, jaka jest rola i zadania instytucji administracji państwowej, w tym MKiŚ na drodze do maksymalizacji udziału krajowych podmiotów w Polskim Programie Energetyki Jądrowej PPEJ.


Pierwszy panel w drugim dniu Kongresu poświęcony był finansowaniu i wsparciu finansowym przemysłu na drodze dostosowania się do wymagań stawianych firmom w łańcuchu dostawców energetyki jądrowej

Poprowadził go Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny Stowarzyszeniea Elektryków Polskich (SEP)

Uczestnikami byli:

 • Piotr Maciaszek – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
 • Maciej Martyniuk – KierownikSekcji Strategii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • Alice Neffe – Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych, Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)
 • Robert Rudich –Energy Attaché, Ambasada USA w Warszawie
 • Marek Sienkiewicz  – Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte
 • Joanna Smolik –Head of Strategic Client Department, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Głównym tematem poruszanym przez wszystkich przedstawicieli była możliwość pozyskiwania środków nie tylko na finansowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw, ale także zdobycia funduszy na kapitał obrotowy, gdy firmy pozyskają zlecenia. Ponadto ważną kwestią są zabezpieczenia w postaci gwarancji umownych, w których pojawia się dodatkowe ryzyko związane z ich kosztem


Bardzo ważną kwestią rozwoju energetyki jądrowej są kadry.

Praktycznie na ten temat można zorganizować całodniowy panel. Z tematem specjalistów w sektorze jądrowym zmierzyli się Paweł Gajda – Wiceprezes European Nuclear Society (ENS), Wydział Energetyki i Paliw, AGH i Marcin Kardas, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Z przedstawionych szacunków wynika, że planowane dotychczas projekty inwestycyjne mogą wymagać zaangażowania nawet 250 tys. osób.


W nawiązaniu do panelu Wykonawców i Dostawców Technologii  nie mogło zabraknąć panelu Inwestorów!

Panel moderował Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

Do uczestnictwa zaproszeni zostali:

 • Philippe Bordarier – Chief Nuclear Officer, Dyrektor Wykonawczy, Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ)
 • Wacław Gudowski – Doradca ds. technologii  jądrowej, ORLEN Synthos Green Energy
 • Tomasz Nowacki – Członek Zarządu, PGE PAK Energia Jądrowa
 • Piotr Podgórski – Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź
 • Szczepan Ruman – Prezes Zarządu, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria

Z perspektywy wykonawców i podwykonawców był to szczególnie ważny panel Kongresu, w którym czołowi inwestorzy przedstawili planowane inwestycje oraz wymierne korzyści dla regionów. Wśród zagadnień poruszono statusy projektów, przygotowania do realizacji i dalsze kroki.

Autorska relacja redaktora W. Jakóbika znajduje się na stronie portalu BiznesAlert.pl pod linkiem:
https://biznesalert.pl/kadry-decyduja-o-wszystkim-w-polskim-atomie-relacja/


Ostatnią część Kongresu wypełniły indywidualne prezentacje poświęcone wymaganiom stawianym firmom aspirującym do włączenia się w łańcuchy  dostawców sektora energetyki jądrowej, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i niezawodności działania elektrowni jądrowej.

Prezentacje wygłosili w kolejności alfabetycznej:

Carmen Alonso – Vice President of Quality, Advanced Nuclear, GE Hitachi Nuclear Energy“BWRX-300 GEH Nuclear”


Thierry Deschaux – Dyrektor Zarządzający, EDF Przedstawicielstwo w Polsce


Joel Eacker – Wiceprezes ds. nowych projektów, Westinghouse Electric Company


Ronald Surrock – Construction Manager, Bechtel

“Wymagania dla firm aspirujących do dołączenia do łańcuchów dostawców w sektorze energetyki jądrowej – Bechtel (perspektywa potencjalnego wykonawcy)


Seungchan Yi – General Manager, Korea Hydro & Nuclear Power

  „Status KHNP & SCM Model”


Dziękujemy Państwu za tak liczną obecność i zainteresowanie działaniami IGEOS a Partnerom i Panelistom za zaufanie i wsparcie merytoryczne.Więcej zdjęć mogą obejrzeć Państwo w galerii pod linkiem:
https://photos.app.goo.gl/fwWn8SgdHw6rqitWA

Zapraszamy do śledzenia naszych dalszych planów na kanałach social media: