Program

I Kongres Energetyki Jądrowej
„Jak stać się liderem rozwoju energetyki jądrowej w regionie”

12-13 września 2023

  

Prowadząca Kongres:

Monika Silva

Z-ca Dyrektora Generalnego, IGEOS

09:00 – 10:00

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:00 – 10:15

OTWARCIE I PRZYWITANIE ORGANIZATORA i WSPÓŁORGANIZATORA

Bogdan Pilch

Dyrektor Generalny, IGEOS

Prof. Jerzy Lis *

Rektor AGH

10:15 – 10:45

WYSTĄPIENIA VIP

Adam Guibourgé-Czetwertyński

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Anna Łukaszewska – Trzeciakowska

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Krzysztof Mech

Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:45 – 11:00

PREZENTACJA

Czy otoczenie polityczno-biznesowe na świecie, w Europie i w Polsce sprzyja rozwojowi energii atomowej w Europie? 

Igor Muszyński

Partner, Wolf Theiss

Tematy:

 • Stan regulacyjno-prawny – szanse i zagrożenia, perspektywa Fit for 55, REPowerEU, Dyrektywy RED III, czy jest szansa na stworzenie funduszy europejskich na rozwój energetyki jądrowej w świetle dokumentu Taksonomii?

11:00 – 12:30

PANEL DYSKUSYJNY

Otoczenie i wyzwania – atom szansą dla polskiej transformacji sektora elektroenergetycznego? Sektor przemysłu jądrowego motorem wzrostu gospodarczego

Prowadzenie:

Konrad Świrski

Sekretarz Zarządu, IGEOS

Uczestnicy:

Przemysław Drapała

Radca prawny, Partner zarządzający, Kancelaria JDP

Paweł Łączkowski

Radca prawny, Partner Associate, Deloitte Legal

Robert Paprocki

Pełnomocnik Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ds. Integracji Elektrowni Jądrowych z KSE

Paweł Pytlarczyk

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Paweł Smoliński

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego

Iwona Koltsov

Dyrektor Centrum Badawczego Technologii Wodorowych, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Tematy:

 • Polska droga do atomu:
 1. Stan regulacyjno-prawny, dokumenty strategiczne: PPEJ/PEP2040
 2. Harmonogram, jak zrealizować zamierzone cele – omówienie kluczowych założeń i scenariuszy, ich realność (na bazie raportu UW/Baker McKenzie, itp.). Struktura projektów, stan infrastruktury, na co Polska powinna zwrócić uwagę, aby właściwie zrealizować cele
 3. Optymalizacja technologiczna, perspektywy wykorzystania polskiego potencjału w transferze know-how, rola polskich firm i instytucji
 4. Jak finansować:
  • budowę dużych reaktorów
  • komercjalizację SMR/MMR
  • prace R&D, rola polskich instytucji
  • dostępne fundusze
 • Czy UE uruchomi niezbędne fundusze na sektor EJ?

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 13:45

PREZENTACJA

Perspektywy Accenture dotyczące rozwoju energetyki jądrowej na świecie

Terry Maxey

Dyrektor Zarządzający ds. Usług Publicznych i Lider Globalnej Praktyki Energetycznej, Accenture

13:45 – 15:15

PANEL DYSKUSYJNY

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce – status i perspektywa dostawców technologii

Prowadzenie:

Dominika Taranko

Dyrektorka Forum Energii i Klimatu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Uczestnicy:

Mike Crawforth

Business Development Manager, Rolls-Royce SMR

Antoine Guelfi

Export Services Director, EDF – New Nuclear Projects and Engineering

Joseph B. Klecha

Chief Nuclear Officer, Cohesive Group

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu, Westinghouse Electric Poland

Dagmara Peret

Vice President, Country Executive, GE Hitachi Nuclear Energy, Part of GE Vernova

Seungchan Yi

General Manager, Korea Hydro & Nuclear Power

Terry Maxey

Dyrektor Zarządzający ds. Usług Publicznych i Lider Globalnej Praktyki Energetycznej, Accenture

Tematy:

 • Dojrzałość technologiczna, harmonogram aspekty bezpieczeństwa i gotowość rynkowa

15:15 – 15:30

Przerwa kawowa

15:30 – 15:45

PREZENTACJA

Wyzwania prawne przed wykonawcami uczestniczącymi w realizacji projektów energetyki jądrowej

Przemysław Drapała

Radca prawny, Partner zarządzający, Kancelaria JDP

15:45 – 16:00

PREZENTACJA

„Integracja energetyki jądrowej z OZE i gotowość przemysłu do realizacji planów na 2050 r. Jak wykorzystać doświadczenia z europejskich projektów na potrzeby polskich inwestycji?”

Miroslav Lopour

Senior Manager in the Energy Strategy Team, Deloitte Czech Republic

Michal Zeman  

Senior Manager in the Energy Strategy Team, Deloitte Czech Republic

16:00 – 17:30

PANEL DYSKUSYJNY

WYKONAWCY – Jak skutecznie włączyć się w prace dla sektora przemysłu jądrowego? – doświadczenia rynkowe/międzynarodowe

Prowadzenie:

Rafał Zasuń

Redaktor Naczelny, WysokieNapięcie.pl

Uczestnicy: Członkowie IGEOS (z doświadczeniem przy realizacji projektów jądrowych)

Wojciech Majka

Prezes Zarządu, Ecol

Małgorzata Niziurska

Z-ca Dyrektora ds. Badań i Komercjalizacji, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Grzegorz Pakuła

Pełnomocnik Zarządu ds. Programu Jądrowego, Grupa Powen-Wafapomp

Olgierd Sikora

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Rynku, Energoprojekt Katowice

Paweł Śmigla

Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Handlowego, Mostostal Kraków S.A.

Piotr Weryński

Właściciel, Monta Materials Handling

17:30 – 17:45

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONGRESU

19:00 – 23:00

KOLACJA / NETWORKING

Restauracja Crystal Palace, ul. Św. Jana 2 / IV, Kraków (w odległości 1,8 km od AGH)

Prowadząca Kongres:

Monika Silva

Z-ca Dyrektora Generalnego, IGEOS

08:30 – 9:00

Powitalna kawa

09:00 – 09:30

PREZENTACJA

Wsparcie polskiego przemysłu
Na co mogą liczyć polscy przedsiębiorcy w związku z rozwojem sektora energetyki jądrowej? Rola i zadania instytucji administracji państwowej, w tym MKiŚ na drodze do maksymalizacji udziału krajowych podmiotów w Polskim Programie Energetyki Jądrowej PPEJ

Andrzej Sidło

Radca Ministra, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Tematy:

 • Wsparcia polskiego przemysłu – główne płaszczyzny działania
 • Plany i strategie wsparcia polskiego przemysłu w procesie pozyskiwania i wdrażaniu certyfikacji jakościowej
 • Promocja i wsparcie krajowych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej w celu pozyskiwania zagranicznych zleceń
 • Wsparcie inicjatyw klastrowych lub innych w celu zrzeszania zainteresowanych przedsiębiorstw

09:30 – 10:30

PANEL DYSKUSYJNY

Finansowanie i wsparcie przemysłu

Prowadzenie:

Jacek Nowicki

Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Uczestnicy:

Piotr Maciaszek

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej, Korporacja  Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Maciej Martyniuk

KierownikSekcji Strategii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Alice Neffe

Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych, Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)

Robert Rudich

Energy Attaché, Ambasada USA w Warszawie

Marek Sienkiewicz

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte

Joanna Smolik

Head of Strategic Client Department, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Tematy:

 • Finansowanie polskich firm/przemysłu, wsparcie finansowe na drodze dostosowania się do wymagań stawianych firmom w łańcuchu dostawców energetyki jądrowej – fundusze, kredyt inwestycyjny, obrotowy, inne formy finansowania – perspektywa biznesowa
 • Raportowanie ESG oraz ich wpływ na finansowanie przedsiębiorstwa

10:30 – 11:15

PREZENTACJA

Uczestnicy:

Paweł Gajda

Wiceprezes, European Nuclear Society (ENS),Wydział Energetyki i Paliw, AGH

Marcin Kardas

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)

Tematy:

 • Kształcenie kadry dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

PANEL DYSKUSYJNY

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce – perspektywa INWESTORÓW

Prowadzenie:

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Uczestnicy:

Philippe Bordarier

Chief Nuclear Officer, Dyrektor Wykonawczy, Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ)

Wacław Gudowski

Doradca ds. technologii  jądrowej, ORLEN Synthos Green Energy

Tomasz Nowacki

Członek Zarządu, PGE PAK Energia Jądrowa

Piotr Podgórski

Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź

Szczepan Ruman

Prezes Zarządu, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria

Tematy:

 • Planowane inwestycje oraz wymierne korzyści dla regionu/ów
 • Przygotowania i realizacja inwestycji – status programu/projektu, etap przygotowań duży i mały atom, kamienie milowe, dalsze kroki/plany

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:40

PODSESJE TEMATYCZNE (PREZENTACJE 5x20min)
ŁANCUCH DOSTAWCÓW oraz LOCAL CONTENT

Uczestnicy:

Carmen Alonso

Vice President of Quality – Advanced Nuclear, GE Hitachi Nuclear Energy

“BWRX-300  GEH Nuclear”

Thierry Deschaux 

Dyrektor Zarządzający, EDF Przedstawicielstwo w Polsce 

Joel Eacker

Wiceprezes ds. nowych projektów, Westinghouse Electric Company

Ronald Surrock   

Construction Manager, Bechtel

“Wymagania dla firm aspirujących do dołączenia do łańcuchów dostawców w sektorze energetyki jądrowej – Bechtel (perspektywa potencjalnego wykonawcy)

Seungchan Yi

General Manager, Korea Hydro & Nuclear Power

„Status KHNP & SCM Model”

Tematy:

 • Wymagania stawiane firmom aspirującym do włączenia się w łańcuchy  dostawców sektora energetyki jądrowej –Bechtel (perspektywa potencjalnego wykonawcy)
 • Proces zamówień i zawierania kontraktów na nowe elektrownie jądrowe (specyfika przedsięwzięcia i jej znaczenie dla powodzenia i realizacji projektów) – Westinghouse/wymagania sektora przemysłu jądrowego dla podwykonawców na przykładzie audytu kwalifikującego – Westinghouse
 • Łańcuch dostaw i jego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i niezawodności działania elektrowni jądrowej (zarządzanie łańcuchem dostaw, aspekty bezpieczeństwa jądrowego oraz zapewnianie jakości dostarczanych towarów i usług) – EDF
 • Doświadczenia rynkowe Korei Południowej w budowaniu łańcucha dostaw dla energetyki jądrowej – KHNP/KEPCO

15:40 – 16:00

PODSUMOWANIE i ZAKOŃCZENIE KONGRESU

* osoby zaproszone